Jump to the main content block
header

Area

A. Computer and Communication Networks
B. VLSI System Design and Design Automation
C. Computer System
D. Image Processing, Computer Graphics and Computer Vision
E. Artificial Intelligence , Human-Machine Interaction and Financial Technology   

A. Computer and Communication Networks

[top]


 

B. VLSI System Design and Design Automation

CAD

Chung Laung Liu, Youn-Long Steve LinTingTing Hwang
Shih-Chieh ChangJyuo-Min ShyuTing-Chi Wang
Wai-Kei MakChun-Yao WangTsung-Yi HoChih-Tsun Huang

IC Design

Youn-Long Steve LinShih-Chieh ChangJyuo-Min Shyu
Ching-Te Chiu
Chih-Tsun Huang

Architecture Design

TingTing HwangRen-Song TsayChih-Tsun HuangChun-Yi Lee

Computer Vision Chip System

Ching-Te ChiuChih-Tsun HuangChun-Yi Lee

Emerging Technologies (Next-Generation Momories, Microfluidic Chips, Quantum Computing, Brain-Inspired Computing, Smart Grid, etc)

Wei-Kuan ShihChun-Yao WangTsung-Yi Ho

Design Verification

Shih-Chieh ChangRen-Song TsayChun-Yao Wang

Algorithms

Chung Laung Liu, Wai-Kei MakTsung-Yi Ho

Virtual Electronic System Development Platform

Ren-Song TsayChih-Tsun Huang

 


 

C. Computer System

[top]

 
D. Image Processing, Computer Graphics and Computer Vision

[top]

 
E. Artificial Intelligence and Human-Machine Interaction

e

 

Social Networks

Nen-Fu HuangHwa-Chun LinShan-Huang WuYi-Shin Chen
Hao-Chuan WangChih-Ya Shen,
Duan-Shin Lee

HCI

Jason S. ChangHao-Chuan Wang

Data Science/Big Data

Nen-Fu HuangJason S. ChangJyuo-Min ShyuHung-Min Sun
Hwa-Chun LinChe-Rung LeeShan-Hung WuYi-Shin Chen
Jerry Chou,Chih-Ya ShenArbee L.P.Chen,
Duan-Shin Lee

Algorithms

Chia-Tung LeeBiing-Feng WangMing-Jer TsaiChin Lung Lu
Wing-Kai HonChuan Yi Tang

Deep Learning

Shang-Hong LaiLong-Wen ChangVon-Wun Soo
Jason S. ChangHung-Min SunChiou-Ting Hsu
Chih-Tsun HuangHwann-Tzong ChenShan-Huang Wu
Yi-Shin ChenChun-Yi Lee

Data Mining

Yi-Shin ChenChih-Ya ShenJason S. Chang

Machine Learning

Nen-Fu HuangVon-Wun SooJason S. ChangHung-Min Sun
Chih-Tsun HuangShan-Hung WuYi-Shin ChenChun-Yi Lee
Chih-Ya Shen,
Duan-Shin Lee

AI

Von-Wun SooJason S. ChangHung-Min SunChih-Tsun Huang
Shan-Hung WuYi-Shin ChenChun-Yi LeeChih-Ya Shen,
Duan-Shin Lee

Natural Language Understanding

Jason S. ChangVon-Wun SooShan-Hung WuYi-Shin Chen

Intelligent Robot

Chun-Yi Lee

Financial Technology

    Hung-Min SunChin-Yu Huang

 

[top]


 

 

Click Num: